Umělecké plány Kozáků VSČzS pro blízkou budoucnost

Zimní fotografování Folklorního souboru VSČzS „Kozáci Vltavy“ v Praze