Účast kozáků VSČzS při oslavách svátku Křest Hospodina

19. ledna 2017 se kozáci VSČzS v několika českých městech zúčastnili svátku Křest Hospodina.

 

Tento článek se překládá. Přepněte se na jeho ruskou verzi.