Svátek Křtu Krista v Čechách a kozáci na liturgii v Těšově.

Kozáci Všekozáckého svazu se, 19.ledna 2015, zúčastnili liturgie, pochodu a koupání ve svaté vodě. 

Na pozvání emeritního arcibiskupa pražského a metropolity Českých zemí a Slovenska vladyky Kryštofa, se celá delegace kozáků Všekozáckého svazu pod vedením Atamana, M. A. Dzyuby, zúčastnila liturgie v chrámu Proměnění Páně, v Těšově, v západních Čechách.

Tento svátek je jedním z dvaceti nejdůležitějších pravoslavných svátků. Uzavírá kruh vánočních svátků. Tímto svátkem se připomíná křest Ježíše Krista, v řece Jordánu, Janem Křtitelem. Jinak se také nazývá „Bohojavlenije“. Proto, že v čase křtu, Bůh – Duch svatý sešel z nebes jako holubice. Na Rusi se tento svátek shodoval s koncem oslav slovanských svátků. Z toho důvodu se také do tohoto svátku přenesly některé pohanské rituály či biblická symbolika.

Křesťanské obřady svěcení vody podtrhovaly její očistnou sílu. Hlavní oslavou pak byl obřad “velkého svěcení vody v Jordánu”. Obřad začal v chrámu, poté následoval křestní pochod a svěcení vody na řece. Křesťanských oslav se vždy účastnilo mnoho lidí a tento svátek byl vždy jedním z nejpopulárnějších a nezapomenutelných svátků vůbec.

Stejně jako věřící, kteří vždy na tento svátek nesli ikony a náboženské symboly, tak i kozáci Všekozáckého svazu nesli regálie naší organizace – ikonu Archanděla Michaela a svoji standartu.

V souladu s pravoslavnou tradicí, mnozí přítomní se vykoupali v místní říčce, která se v tento den stala “Jordánem”.

Mezi účastníky této sváteční bohoslužby byla tradičně, kromě kozáků Všekozáckého svazu, početná skupina představitelů pravoslavné diaspory Makedonců, žijících v České republice.

Po vydařené akci vladyka Kryštof poděkoval všem zúčastněným i kozákům, kteří společně s ním oživili tradice tohoto svátku.

Poté vladyka kozáky přijal ve zdech monastýru a pohovořil s nimi o nadcházejících plánech pro rok 2015 a požehnal jim. V závěru akce, byli zástupcem atamana, vojskový staršina A. Manzhula, slavnostně vyznamenáni, řádem archanděla Michaela 4. stupně, podcharunžij Oleg Tsukanov a Eduard Kostikov.

Ataman
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
kozácký plukovník
Mikhail A. Dzyuba, 19. 1. 2015

Překlad:
členka redakční rady
Adriana A. Kokuňková