Panychida za Gallipolské hnutí, na Olšanech

Všekozácký Svaz zorganizoval provedení panychidy za Gallipolské hnutí v Praze dne 22. listopadu 2014.

Ke kozákům Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska se, jako již tradičně, opět obrátilo vedení Svazu potomků Gallipolců (http://www.udcrg.org/) s přáním připojit se a zorganizovat panychidu za Gallipolské hnutí. 2.listopadu 2014, Svaz potomků Gallipolců nás také přizval k velké modlitbě za naše hrdiny, rytíře Bílé armády.

Vzpomeňme, že generál baron Wrangel založil společnost Gallipolců 22. listopadu 1921, přesně rok poté, kdy první části Bílé Armády dorazili na Gallipole. Na památku této události, rada Svazu potomků Gallipolců rozhodla, že každý rok, nejbližší sobotu k 22. listopadu, uskuteční panychidu na všech místech, kde tito potomci žijí.

Každý rok nás, všechny v celém světě, Svaz žádá, abychom na místě našeho žití uskutečnili také památnou mši a uctili tak památku a hrdinské činy našich předků Gallipolců a všech vojínů Bílého hnutí.

Stručná historie vzdělávání Galliopolců v ČSR:

„Gallipolské hnutí v Praze bylo založeno v prosinci roku 1921 na základě Svazu ruských studentů. Od ledna 1926 se osamostatnilo a oddělilo se od Svazu ruských studentů a stala se Gallipolskou společností s hlavním centrem v Paříži. Jeho členy mohli být vojáci z řad ruské armády generála P.N. Wrangela, kteří byli po odchodu z Krymu v táborech Gallipole, to znamená také na ostrově Lemnos a na dalších místech blízko Konstantinopole. V řadách gallipolského bratrstva bylo asi 600 lidí. Hlavním cílem bylo chránit osobnosti Bílé armády pro boj proti bolševikům.     

Usnesením sjednocených ruských vojenských aliancí (ORVS) z roku 5.11.1939 se Gallipolské bratrstvo změnilo na Gallipolský svaz v Praze, který byl součástí ruské vojenské skupiny v Praze, která patřila dle pořadí do Jiho-Východní divize…

Na jedné z konferencí na toto téma, biskup Ženevský a západoevropský Michael (RPCZ) poznamenal, že Gallipol lze považovat za jeden ze symbolů historického Ruska. Poznamenal, že i přes obtížné podmínky, které zde panovaly, si tu ruský lid vybudoval školy, kostely, sbory a orchestry. Právě na těchto místech, získali zkušenost, která byla velmi důležitá pro další život v Evropě, Jižní Americe, Austrálii a Kanadě, dodal vladyka Michail.

I mezi našimi členy, Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, byli a jsou potomci Gallipolců, kteří se účastnili také akce 21. listopadu 2014 k 93. výročí oslav založení organizace, kde byli někteří z nich vyznamenáni Řádem sv. archanděla Michaela VSČzS, 4.stupně.

V roce 2011, na 90. Výročí Svazu potomků Gallipolců, byl Ataman Dzyuba s delegací pozván do Saint-Genevieve de Bois (nedaleko Paříže). Členové delegace byli A.P. Stěpanov, ot. Miroslav (Vachata), I.V. Dzjubová. Na této akci se navázaly přátelské vztahy mezi naší českou a francouzskou organizací, které předsedá Alexej P.Grigorjev.

Letos byla pozvána na panychidu, 22. listopadu, také delegace kozáků ze Slovenska. Po zádušní mši za Gallipolské hnutí, byla na Olšanech provedena krátká prohlídka, včetně zastavení se u pamětního kříže Lemnos – Kozáci kozákům (1920-1921), který se nachází nalevo od olšanského chrámu.

Další informace: http://fest.radonezh.ru/video/52248

http://www.gallipoli.ru/muzej-gallipolijskoe-stojanie/

Autor:
Ataman
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
kozácký plukovník
Michail A. Dzyuba, 23.11. 2014

Překlad:
členka redakční rady
A.A.Kokuňková