Na Velvyslanectví České republiky v Moskvě se, 25. května 2021, uskutečnilo pracovní setkání s představiteli Pravoslavné církve a Kozáctva z České republiky

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v RF Vítězslav Pivoňka přijal delegaci, která přijela na pracovní setkání do Ruska

 

článek si můžete přečíst v ruské verzi webu