Mezinárodní konference „T. G. Masaryk a 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce“