Kozáci žijící v Čechách se 27. dubna setkali s představitelem, Ministerstva zahraničních věcí RF, I. I. Mozgo

Kozáci VSČzS, týden před Paschou, položili věnce u bratrského hrobu vojáků bitvy u Kulmu (1813) a projeli „Cestami Kozácké slávy“ v Čechách

 

Článek si můžete přečíst v ruské verzi našeho webu.