Kozáci Všekozáckého Svazu podpořili Kazachy, žijící v Čechách