Kozáci Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska se zúčastnili akcí k 1100.výročí mučednické smrti sv. Ludmily české

Ve dnech 28-29.9.2021se každoročně v Praze a na Tetíně konají vzpomínkové akce spojené se vzpomínkou na sv. Ludmilu, na které přijíždí velké množství poutníků.

 

Článek je dostupný v ruské verzi našeho webu.