Kozáci VSČzS blahopřáli jubilantovi

Předseda Středočeské rady Česko-ruské společnosti, Miroslav Černohorský, oslavil své 70-tiny. 

Tento článek se překládá. Přečtěte si jeho ruskou verzi.

 

http://atomic-nutrition.com/topless-list/teens-girls-on-cam-caught-by-parent-leaked-pics-banshee-moon-farm-girl/