Ikona Kazanské Bohorodice v Ústí nad Labem

Kozáci Všekozáckého svazu předali, 31. srpna 2014, ikonu severočeským pravoslavným. Delegace kozáků Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, 31.srpna 2014 předala v pravoslavném chrámu sv. Novomučedníků a vyznavačů ruské země v Ústí nad Labem, přivezenou ikonu Bohorodičky v minulém roce z Krymu.

V době akce “РУССКИЙ ИСХОД” („Ruský odchod“) ve městě Sevastopol (viz: http://www.kazaki.cz/ru/article/149–93.html ), dne 17. listopadu 2013, delegace Všekozáckého svazu, s požehnáním metropolity Lazara Simferopolského a Krymského, s podporou fondu Pravoslavný Krym a z iniciativy Svazu Donských kozáků, byla předána ikona Kazaňské Bohorodičky, zhotovenou a posvěcenou ve sv. Uspenské Kyjevsko- Pečorské lavře. Podrobněji na: http://www.kazaki.cz/ru/rusky-odchod-93-vyroci-tragedie-v-krymu

V doprovodném dopise, podepsaném Prezidentem Fondu Pravoslavný Krym, pana V.A. Kaluginem, je psáno:
„Dobročinný fond Pravoslavný Krym, s požehnáním a vůlí patriarchy Moskevského a celé Rusi Kirilla, předává Michailu Anatoljeviči Dzyubovi, jako dar Všekozáckému svazu Českých zemí a Slovenska ikonu Kazaňské Bohorodičky, zhotovenou Svato-Uspenskou Kievsko-Pečerskou lavrou jako poděkování za podporu a šíření národní kozácké kultury a tradic spojených s duchem, morálkou, mravností, vírou a ctí.“

Poté, co byla ikona převezena do Čech, kozáci na Atamanské radě 26.listopadu 2013 rozhodli na nějaký čas předat ikonu do Chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech v Praze, aby se také věřící mohli ikoně poklonit a pomodlit se k ní. Vybrali datum 4. prosince, ve svátek Přivedení Bohorodice do chrámu.

V průběhu sváteční liturgie, kterou provedl protojerej ot.Vladislav (Dolgušin), vnesli kozáci ikonu do chrámu na Olšanech. Podrobněji si o akci můžete přečíst zde: http://www.kazaki.cz/ru/pravoslavny-svatek-privedeni-presvate-bohorodice-do-chramu-5/

Když kozáci uviděli, jak velký dojem udělala ikona na farníky chrámu na Olšanech, tak v prosinci 2013, po požehnání Správce Metropolitního úřadu, arcibiskupa Olomoucko-brněnského, vladyky Simona a od svého duchovního, emeritního metropolity českých zemí a na Slovensku, vladyky Kryštofa, se rozhodli provést v roce 2014 pravoslavnou akci.

Cílem této akce bylo, aby všichni pravoslavní měli možnost uvidět a přijít k této ikoně Přesvaté Bohorodice. Proto budou převážet tuto ikonu z místa na místo, z chrámu do chrámu. Připravit tuto akci a realizovat ji dostal na starost otec Miroslav.

Jedním z prvních chrámu byl i chrám Povýšení sv. kříže v Teplicích, kde je ot. Miroslav představeným chrámu. Podrobněji zde: http://www.kazaki.cz/ru/kozaci-v-cechach-oslavili-den-pravoslavne-rodiny/

V neděli, 31.srpna 2014, delegace kozáků Všekozákého svazu Českých zemí a Slovenska, pod vedením atamana Dzyuby, převezla Kazaňskou ikonu z Teplic do Ústí nad Labem.

Věřící v Ústí n. Labem byli zorganizovaní otcem Jevgeniem (Červinským) v r.2005 a přijali název sv. Novomučedníků a vyznavačů ruské země, na počest mnoha obětí pronásledování Pravoslavných v Sovětském svazu ve 20.století.

Při předávání ikony Ataman Dzyuba krátce pohovořil k věřícím v chrámu a zdůraznil, že kromě náboženské hodnoty má ikona i hodnotu symbolickou a historickou.Vždy  byla kozáky (v listopadu 2013) přijata přesně na tom místě (Grafském přístavišti v Sevastopolu), kde přesně před 94 lety opouštěli svou vlast naši předci mezi lety 1920 a 1921 a odcházeli na turecké a řecké ostrovy a poté i do Československa. Během života v Československu postavili chrám Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Praze. A tak také naše ikona jako vzpomínka na tyto události, z vůle Boží, prodělala, po 93 letech od této události, cestu z Krymu do Čech.

Otec Pavel (Hampl), představený chrámu sv. Novomučedníků a vyznavačů ruských zemí, ve svém proslovu pochválil významnou misionářskou práci kozáků Všekozáckého svazu pro blaho Pravoslavné církve, poděkoval za předání ikony Kazaňské Bohorodičky na jejich místo modliteb.

V rámci mise předání Ikony, Ataman Dzyuba připravil i akci pro malé posluchače Nedělní pravoslavné školy při chrámu a zodpověděl mnoho dětských dotazů. Na závěr celé akce, delegace Všekozáckého svazu na základě rozhodnutí Atamanské rady předala malou finanční pomoc Nedělní pravoslavné škole pravoslavné obce Ústí nad Labem. Darovaná suma byla vybrána v lednu 2014 na každoročním kozáckém bálu, zorganizovaném kozáky Všekozáckého svazu. Podrobněji o Kozáckém bálu ZDE.

Autor:
náčelník oddílu PR
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Chorunžij Vasilij A. Machulin, 8.9.2014

Překlad:
zástupce náčelníka oddílu PR
Adriana A. Kokuňková