III. mezinárodní festival „Pokrova na Vltavě – 2015“, organizovaný VSČzS v Praze

9. října 2015 kozáci Všekozáckého Svazu provedli další festival „Pokrova na Vltavě“.Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska uspořádal, 9. října 2015, již 3. Mezinárodní festival “Pokrova na Vltavě”, který se konal ve velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze, ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR a za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a RSVK v Praze.

Letošní festival byl věnovaný velkému pravoslavnému a kozáckému svátku Pokrov (Záštita) přesvaté Bohorodice a také památce 70. výročí od ukončení II. světové války a 90. výročí vysvěcení chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech v Praze.

Před zahájením festivalu obdržel Ataman VSČzS Mikhail A. Dzyuba a jeho zástupce Alexandrem A. Manzhula pamětní medaile k 70. výročí konce II. Světové války z rukou představitelů Velvyslanectví Ruské Federace v ČR p. Kolmakova a p. Baranačajevy.

Festival zahájil Ataman VSČzS M. A.Dzyuba s ředitelem RSVK L.Gamzou, po té, festivalu požehnal Arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve, vladyka Michail a po té, již tradičně zazněla společná modlitba Otče náš, po které následoval tříhodinový festivalový program, ve kterém vystoupilo 12 kolektivů, 118 účinkujících. V rámci festivalu vystoupily tyto kolektivy: FS Šarvanci, Roberto Lombino, Soubor přátel ruského jazyka a kultury Gymnázia J. Ressela z Chrudimi, Moldavský soubor Kodrjanka, FS Mateník, Pravoslavná nedělní škola sv. Cyrila a Metoděje Praha, Rusínský soubor Skejušan, FS Moták, FS Kozáci Vltavy.

Zazněly ruské, české, slovenské, kozácké, ruské, ukrajinské, rusínské, srbské, rumunské, makedonské a moldavské lidové písně.

Vyvrcholením festivalu bylo vystoupení folklorního souboru “Kozáci Vltavy” Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska, který zazpíval kozácké písně v ruštině a ukrajinštině, při některých známých písních si zanotovali spolu se souborem i diváci. Vystoupení bylo doprovázeno promítáním diapozitivů, které vypovídaly mimo jiné o historii kozáctva a pravoslavných svatyních.

Mezi diváky samozřejmě nechyběli ani hosté festivalu: zástupci Velvyslanectví RF v ČR, Hejtman Ústeckého kraje, arcibiskup Pravoslavné církve českých zemí a na Slovensku, předseda Slovanského výboru, předseda Slovanské Unie, zástupce Folklorního sdružení ČR, zástupci rodu Lobkowicz, potomci kozáckých rodů, veteráni a pamětníci 2. světové války a mnozí další významní hosté.

V závěru festivalu obdrželi všichni účastníci poděkování a pamětní diplomy.

Jménem RSVK a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR v Praze poděkoval pan Leonid Gamza organizátorům festivalu a všem jeho účastníkům za hezká vystoupení a Všekozáckému Svazu daroval balalajku, která již brzy obohatí vystoupení našich kozáků.

 

Náčelník oddílu kulturně-folklorní služby
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena Dzjubová, 9.10.2015