Delegace Všekozáckého Svazu se přijala pozvání na oslavy 319. výročí vzniku Kubáňského Kozáctva

Stanice Paškovskaja, Poltavskaja – minulost, současnost a budoucnost Kozáckého národa – ve dvou dnech.

Článek se překládá.