Delegace představitelů Pravoslavné církve a Kozáků VSČzS se ve dnech 16. – 18. května 2021 zúčastnila XXIХ. Mezinárodních vzdělávacích čtení v Moskvě

Delegace z ČR, vedená arcibiskupem pražským a českých zemí, vladykou Michalem, byla od 15. 5. do 26. 5. na pracovní návštěvě v Moskvě

 

článek je dostupný v ruské verzi našeho webu