Blahopřání Atamana VSČzS Dzyuby M. A. k Novému roku a svátku Narození Páně

Jménem kozáků Kozáckého sdružení VSČzS (Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska) Vám srdečně přeji vše nejlepší do Nového roku 2021 a krásné prožití svátků Vánočních!

 

Vážení Kozáci a Kozačky, bratři a sestry, přátelé!

Jménem kozáků Kozáckého sdružení VSČzS (Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska) Vám srdečně přeji vše nejlepší do Nového roku 2021 a krásné prožití svátků Vánočních!

Odcházející rok 2020 byl pro nás v mnohých ohledech stresující a nepředvídavý,

přestali jsme si dávat cíle a plánovat, omezili jsme kontakty s přáteli a známými, abychom neublížili sobě ani druhým.

Ale všechno jednou přejde.

Potvrzením toho jsou nové kozácké akce, které můžete vidět na různých stránkách internetu včetně našeho webu www. Kazaki.cz

V roce 2021 plánujeme uspořádat jak naše tradiční, tak i jubilejní historické vzpomínkové akce, například si připomenout 100. výročí „Ruské akce pomoci (1921–2021)“

Upřímně vám přeji v novém roce úspěchy při překonávání všech těžkostí, při realizaci všech Vašich nápadů a cílů, při dobývání tvůrčích výšin a dosahování nových vítězství.

Pevné zdraví, trvalý blahobyt, optimismus a dobrou náladu!

Bůh Vás ochraňuj!

 

Ataman VSČzS
Kozácký plukovník
Dzyuba М.А.
Praha, 29.12.2020

 

http://consultantcabin.com/attract-women-meet/wife-cheats-on-husband-on-fetlife-online-dating-and-personals/