Blahopřání archimandritovi Sergejovi

Kozáci žijící v Čechách z celého srdce blahopřejí archimandritovi Sergejovi (Ivanikovi) k nové hodnosti.

Rozhodnutím Svatého synodu od 16. března 2012, byl archimandrita Sergij (Ivanikov) zvolen biskupem Kamenskim a Alapajevskim.

V tento den, v chrámu Všech svatých, na osvícené ruské zemi, v rezidenci Patriarchy a Synodu Danilovského kláštera, Patriarcha Moskevský a celé Rusi, Kiril vysvětil archimandritu Sergije na biskupa Kamenského a Alapajevského.

Od dubna 2006 byl otec Sergij představeným chrámu velikého mučedníka sv. Jiřího při Velvyslanectví Ruské Federace v Praze.

V říjnu 2007, po prosbě metropolity Českých zemí a Slovenska Kryštofa, požehnal Svatý synod Ruské Pravoslavné církve přechod otce Sergije z Ruské pravoslavné církve do Pražské diecéze Pravoslavné církve Českých zemí a Slovenska. Následně 27. prosince stejného roku byl ot. Sergij uvolněn z funkce představeného Pražského chrámu sv. Jiřího. Po přechodu pod Českou pravoslavnou církev byl jmenován představeným chrámu Zesnutí sv. Bohorodice na Olšanských hřbitovech v Praze.

8. ledna 2008, v chrámu zesnutí sv. Bohorodice, arcibiskup Pražský, Metropolita Českých zemí a Slovenska povýšil otce Sergije do hodnosti archimandrity.

Mimo duchovní misi, Otec Sergij po požehnání vladyky Kryštofa, Metropolity Českých zemí a Slovenska, aktivně vedl iniciativní skupinu kozáků při znovuzrození kozáctva v Čechách. Rozkazem Centrálního kozáckého vojska mu byla dána kozácká hodnost esaula, je také držitelem různých vyznamenání za znovuzrození kozáctva.

Kozáci Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska z celého srdce blahopřejí biskupovi Sergijovi (Ivanikovi) a přejí mu všechno nejlepší.

V jednotě je spasení!
Sláva Bohu, že jsme kozáci!

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Esaul
Mikhail A. Dzyuba, 19.3.2012

Překlad:
Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena Dzjubová