9. května – „svátek se slzami v očích“

Kozáci Všekozáckého svazu provedli plánované akce, věnované vzpomínce na osvobození Evropy od fašismu.

Každý rok se více a více vzdalujeme od nejstrašnější války v dějinách lidstva, žije stále méně pamětníků a těch, kdo se dožili vítězného roku 1945!

Stalo se již tradicí, že Všekozácký svaz si tento den připomíná na Olšanském památníku v Praze. To je zároveň i  svatým místem i těch kozáků, kteří přišli na toto území ve střední Evropě ve 20. letech minulého století a také jejich potomků, kteří zachránili Prahu i celou Evropu od fašismu.

Každý upřímný a hodný člověk si tento den připomíná, vzpomíná na ty, co zemřeli a oslavuje ty, co přežili.

Proto vedle sebe na Olšanech symbolicky stojí dva památníky- ruským vojákům, chránicích Rus i Evropu od francouzské nadvlády v roce 1813 i jejich potomkům, kteří padli roku 1945 a kteří byli vyhnáni ze své země fašisty, neposlouchaje jejich předka Bismarcka, který varoval jakéhokoli agresora od útoku na východ, na Rus.

Stejně jako každý rok před širokou veřejností byly položeny věnce zástupci Velvyslanectví jednotlivých zemí, účastníků války, veřejných organizací, veteránů, kteří zde bojovali a přijeli sklonit hlavy před svými padlými kamarády. Veřejná účast byla hojná, přišli jak Češi tak Rusové. Smutným momentem této akce bylo ,že nebyla vidět žádná oficiální delegace z Ukrajiny, která také velkou měrou přispěla k vítězství. Ale to nezabránilo přijít obyčejným Ukrajincům a položit květiny na hroby a k památníku vojáků Rudé armády.

My jsme svým věncem uctili památku padlých a také u si vzpomenuli na blízkého příbuzného, našeho člena Olega Tsukanova , který rovněž padl při osvobození Prahy.

Po oficiálních akcích, vystoupil náš folklórní soubor Kozáci Vltavy pod vedením Viktora Byčka na slavnostním koncertě v RSVK v Praze. Kozáci i kozačky zazpívali písně válečných let, i tradiční kozácké balady.

Po vystoupení v sále RSVK náš soubor vystoupil před obyvateli i návštěvníky Prahy v centru města, v pozadí Karlova mostu i Pražského hradu. Tím připomněl svoje působení, historii a kulturní dědictví v České republice také široké veřejnosti.

Celý večer se zakončil tradiční slavnostní večeří  v kozáckém kruhu. Hosty ve svém domě pohostil esaul Anatoly V. Grigoriev.

Věčná sláva hrdinům, kteří obětovali své životy pro budoucnost svých dětí, vnoučat, své země i celé Evropy.

Věčná vám sláva!

Autor:
1.zástupce Atamana
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Esaul Alexandr A. Manzhula, 12.5.2014

Překlad:
Zástupce náčelníka oddílu propagace a vnějších vztahů
Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska
Adriana A. Kokuňková