27. března, Kozáci VSČzS zorganizovali panychidu v den vzpomínky na oběti genocidy Těrského Kozáctva

Panychida za oběti politiky tzv. rozkozáčování, se uskutečnila v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Praze

Článek si můžete přečíst v ruské verzi.