21. září 2016 se předseda Synodního výboru pro spolupráci s kozáctvem RPC MP, metropolita Kirill, v Chlumci, setkal s kozáčaty kozácké třídy VSČzS.

Delegace vedená metropolitou Kirillem navštívila Karlovy Vary a Chlumec.

 

Tento článek se překládá. Přečtěte si jeho ruskou verzi.

 

Další informace:

http://www.skvk.org/35337

http://www.skvk.org/35381