1. SJEZD (KRUH) Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska

Po požehnání Metropolity Českých zemí a Slovenska vladyky Kryštofa, po mnohých žádostech kozáků, kteří žijí v Čechách i v Rusku, obnovil svoji činnost (historicky založený v roce 1921) Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska, který po známých historických událostech, po příchodu Sovětské armády v květnu 1945, dočasně přerušil svoji činnost na území bývalého Československa.Na základě dobových archivních dokumentů, přizpůsobených a uvedených do souladu se současnou legislativou, v listopadu 2011, přesně po 90 letech od svého založení, prodloužil Všekozácký svaz svoji činnost.A tak 13. února 2012, v centru Prahy, v historickém sále Michnova paláce, proběhl 1. Sjezd Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska.
Účast na sjezdu potvrdilo 39 kozáků z Česka, Ruska, Ukrajiny, Běloruska i Kazachstánu, kteří trvale žijí na území ČR a Slovenska. Ze různých důvodů se omluvilo 12 delegátů, někteří z nich předali své mandáty k hlasování jiným přítomným účastníkům sjezdu. Podpořit kozáky na sjezdu přišli poslanci i senátoři Parlamentu ČR, představitelé: Ministerstva kultury ČR, Velvyslanectví RF, Českého svazu bojovníků za svobodu, Ruské pravoslavné církve, Pravoslavné církve Českých zemí a Slovenska, Křesťanské sportovní organizace Orel, České obce sokolské, spolku Ruská Tradice, Klubu podnikatelů SNS v ČR a zástupci různých médií.

Sjezd proběhl dle schváleného programu, v pracovní a přátelské atmosféře.

Delegátům sjezdu byli představeni 3 kandidáti na funkci Atamana Svazu, většinou hlasů byl Atamanem zvolen esaul Kubáňského kozáckého vojska M.A.Dzyuba, trvale žijící v ČR.

Stejně jako při založení bude Svaz dle kozáckých tradic přijímat za své členy volné kozáky i kozácké spolky. Na základě zaregistrovaných dokumentů a schválených stanov je stanoven termín 6. března pro volby kozácké samosprávy Svazu.

Svět kozáctva – to není jen vojenská sláva, ale i bohatství kulturních tradic, které náš Svaz zvedá jako štít prioritních směrů svojí činnosti.

Základními činnostmi svazu jsou:

  • Hledání kozáckých kořenů našich předků, kteří přišli na tuto pohostinnou zem na začátku 20. století a pozvání jejich potomků do našeho Svazu.
  • Přivedení zahraniční kozácké mládeže, která studuje v Čechách a na Slovensku, do Všekozáckého svazu.
  • Podpora a rozvoj kulturně-historických tradicí kozáctva v Čechách a na Slovensku.
  • Vytváření pozitivního vojensko-historického image Ruska v zahraničí.
  • Společná práce se všemi zainteresovanými společenskými organizacemi v Čechách, na Slovensku a v zahraničí.
  • Spolupráce s kozáckými spolky v Rusku a v zahraničí, s historickými kluby.
  • Pomoc a misionářská činnost pro blaho Pravoslavné církve a křesťanství.
  • A mnoho dalšího (podívejte se na naše stanovy na webu: www.kazaki.cz).

Pokračujeme v tradicích Kozáctva v zahraničí. Jsme připraveni ke spolupráci na všech úrovních se všemi společnostmi.

V jednotě je spasení!
Sláva Bohu, že jsme kozáci!
Praha, 14. února 2012

Pozvánka-sjezd_CZ