„Ruský Odchod“ – 93. výročí tragédie v Krymu

Delegace Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska se, dne 17. listopadu 2013, zúčastnila pietních akcí „Ischod“.

Z Čech do Sevastopolu na pozvání Fondu „Pravoslavný Krym“ dorazila delegace Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska v sestavě Atamana Všekozáckého Svazu kozáckého plukovníka M.A. Dzyuba a 1. zástupce atamana, esaula A.A.Manzhuly. 16-tého listopadu pozdě večer přivítala čestná stráž kozáků Krymu, s chlebem a solí, delegaci z Prahy na letišti města Simferopol.

Ráno, 17. listopadu, se delegace i účastníci události dostavili na Bohoslužbu do chrámu Sv. Vladimíra na chráněném území „Chersones Tavrický“, který stojí na místě, kde přijal Svatý Křest kníže Vladimír a poté bylo zahájeno křtění celé Svaté Rusi.

Chrám Sv. Vladimíra byl založen v roce 1861 imperátorem Alexandrem II. na památku Křtění Rusi. Projekt chrámu zpracoval akademikD.I. Grimm. Stavba chrámu byla financována formou dobrovolných přípěvků obyvatelstva a z prostředků carské pokladny. V toce 1891 byl chrám vysvěcen a v roce 1924 uzavřen. V letech Velké vlastenecké války byl chrám ničen a poškozen byl i v poválečném období. V roce 1992 byly v části chrámu obnoveny Bohoslužby. Od roku 1999 byla zahájena obnova chrámu, v roce 2000 uskutečněna Velikonoční Bohoslužba. V roce 2001 byl kříž vysvěcen kříž Vladimírem, metropolitou Kyjevským i celé Ukrajiny.

Kromě toho je Chersones starodávné město (řecká kolonie), založené v 5. století před n.l., kde žili dávní Řekové. Díky archeologickým vykopávkám byly objeveny zbytky původního Chersonese, které jsou otevřeny veřejnosti.

Po zakončení ranní Bohoslužby přejela delegace do centra města Sevastopol do chrámu sv Vladimíra – hrobky admirálů.

Slavnostní události posvěcené vzpomínce na den odchodu ruské armády z Krymu tradičně začaly křížovou cestou od Vladimírského chrámu- hrobky admirálů na náměstí Nachimova.

Na Grafskoj pristani (mole), protojerej Sergej Chaljuta, v kocelebraci duchovenstva,  odsloužil zádušní mši za padlé ve Vlastenecké válce a ruským lidem skončivším život v cizině.

Po ukončení bohoslužeb proběhlo Slavnostní  předání ikon  od Sevastopolského děkanátu Charitativního fondu „Pravoslavný Krym“, Svazu Donských kozáků „Donské kozácké Vojsko“ a představitelům zahraničních kozáckých občin, potomkům kozáků, kteří odešli do vyhnanství (Svazu kozáků Francie, Všekozácké stanice v Austrálii a Velvyslaneckého Australského oddílu zabajkalského Kozáckého vojenského spolku a Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska.

Všekozáckému Svazu Českých zemí a Slovenska na mole, ze kterého přesně před 93 lety odjížděli poslední lodě s kozáky Ruské Bílé Armády, byla předána darem ikona Kazaňské Bohorodice vyrobená ve Svaté Kyjevsko-Pečorské Lavře.

Ruský odchod – velká tragédie Ruského národa, která proběhla skoro před stoletím. Ruští lidé považující za svou Vlast Rus, byli nuceni opustit ji navždy. Nemají rádi, když je nazývají emigranty – oni jsou vyhnanci. Strašlivá doba revoluce a krvavé občanské války uvrhlo Rusko do šílenství a chaosu. Rusové opustivší rodné domy, o to více nikdy duší ne opustili Vlast.

Hosty v Sevastopolu se v Památný den stali iniciátoři památné události – představitelé Svazu Donských kozáků „Donské kozácké vojsko“ – ataman Anatolij Afromeev a zástupce atamana Evgenij Galustov, představitelé zahraničních kozáckých občin : ataman Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska, kozácký plukovník Dzyuba, M.A. a 1.zástupce atamana VSČZS esaul Alexandr Manzhula, představený Svatého-Pokrovského chrámu v Sidney (Austrálie) arcikněz Alexandr Filčakov, ataman Všekozácké stanice v Austrálii Michail Ovčinnikov, předseda Svazu kozáků Francie Leonid Kuzněcov.

Po bohoslužbě a darování Ikon, na moře vyrazila člun s delegací na položení věnců na vodu pro vzpomínku na ty, kteří v osudovém 1920 byli nuceni opustit svou Vlast. Vzpomínková akce byla zakončena položením věnců k památnímu symbolu na Mole hraběte a na vlny vnějšího kotviště.

Poté se přemístili do parku na náměstí Nachimova, kde probíhal sváteční koncert, a z polní kuchyně kozáci všechny hostili pohankovou kaší s masem.

Po obědě na čerstvém vzduchu, organizátoři a hosté události přejeli do druhé části města na tzv. Vzpomínková komplex pod pracovním názvem „ISCHOD (ODCHOD)“

V roce 2010, na 90-tileté výročí Odchodu Ruské armády z Krymu veřejnost Krymu a Sevastopolu přijala návštěvu představitelů ukrajinské a ruské veřejnosti, emigrantů, duchovních osob. Tehdy, v čase  slavnostně-památečních akcí byla vyjádřena myšlenka o možnosti postavení upomínkového komplexu v Sevastopolu, ke 100-mu výročí odchodu, posvěcenému tragickým událostem Občanské války a politických represí.

Sevastopolským děkanátem a veřejnou organizací „Sevastopol Tavrický“ byl rozpracován koncept a projekt vzpomínkového komplexu pod pracovním názvem „ISCHOD (ODCHOD)“. V letech 2011-2013 byla provedena řada schůzek, včetně schůzek s představiteli evropského společenství a Domem Ruského zahraničí, kteří projevili hluboký zájem na tomto projektu.

Vzpomínkový komplex se bude skládat z chrámu ve jménu nových mučedníků a ruských zpovědníků  a muzea. Muzeum bude ve spodní části komplexu bude rozdělen na dvě části. První bude posvěcena těm, kdo odešli a druhá těm, kdo zůstali. Základem expozice budou opravdové artefakty, patřící sevastopolcům v začátku XX. století, dokumenty, fotografie a další.

U muzea je naplánována stavba informačního centra, ve kterém se bude přechovávat informace o obětích Vlastenecké války, osudech sevastopolců,kteří odešli do emigrace  a také pronásledovaných v letech teroru.

Ve vzpomínkový den se během bohoslužeb modlili: vedoucí projektu Vadim Prokopěnkov, představitelé  vedení Dobročinného fondu „Pravoslavný Krym“   Vladimír Kalugin a Igor Berseněv, představitelé výše uvedených zahraničních delegací, historici, politologové, městští novináři, kteří během mnoha let osvětlovali téma Ruského Odchodu.

Delegace Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska před cestou přijala rozhodnutí přivézt „Svatou  zemi“ ze Sevastopolu do Čech a kapsli  s ní uložit pod památným křížem „Kozáci- Kozákům“ na Olšanech. Země byla nabrána na dvou místech, do jedné kapsle z rokle na místě zastřelení 20.000 běženců a raněných Ruské Bílé Armády, kteří ze Sevastopolu neodešli koncem listopadu 1920 a druhá zpod chrámu-kaple Svatého Velkého Mučedníka Georgije Pobědonosce na Sapun hoře ve  městě Sevastopol.

Do pozdního večera slavnostního dne přicházeli návštěvy a debatovali s kozáky Ruska, Ukrajiny, představiteli společenských organizací blízkého i dálného zahraničí.

Kolem poledne, 19. listopadu 2013, na letišti Václava Havla m. Prahy předala delegace vedená Atamanem M. Dzyubou Svatou Ikonu Kazaňské Bohorodice vítající stráži kozáků Všekozáckého Svazu Českých zemé a Slovenska.

Rádi bychom především poděkovali fondu „Pravoslavný Krym“ za organizaci Památné události a jmenovitě jejímu prezidentovi Vladimírovi Kaluginovi.

Kozáci byli, jsou a budou!

Autor:
Ataman
Všekozáckého Svazu Českých Zemí a Slovenska
Kozácký plukovník
Mikhail A. Dzyuba, 20. 11. 2013

Překlad:
člen redakční rady
RadoSlav S. Škubník