Setkání s «ruskými» Čechy v Novorasijsku.

Jak by paradoxně neznělo, tak se na jihu Ruska konalo setkání mezi kozáky z Čech a čechy z Ruska. Setkání zorganizovala tajemnice Atamana Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, Irena Dzjubová.

Novorasijské městské České národně-kulturní sdružení „Nazdar“ vzniklo ve městě Novorasijsk 3. srpna 2000, s podporou vládních orgánů ČR, Ministerstva zahraničí ČR a města Novorasijsk. Cílem bylo sjednocení české diaspory a rozvíjení vztahů s krajany v zahraničí.

Dle programu činností sdružení, slouží české kulturní a vlastenecké centrum, pro setkávání členů sdružení, zajímavých osobností, provádění různých akcí, jako učebna pro výuku českého jazyka,  jako knihovna, muzeum, dětské kino atd.

Mezi činnosti sdružení patří široké spektrum jak kulturních, tak i vzdělávacích programů, které přispívá k harmonizaci mezinárodnostních vztahů ve městě Novorasijsk a také k rozvíjení mezinárodních vztahů s Českou republikou. Podporuje zachování kulturních tradic, jazyka a obyčejů etnických Čechů, jež jsou potomci přesídlenců a zakladatelů města Novorasijsk.

Z historie přesídlení Čechů:

„…..První čeští přesídlenci se do jižních oblastí Ruska vydali již v roce 1868 a to na základě dohod uzavřených mezi Ruskem a Rakouskem. Masové přesídlení proběhlo v létě r. 1869, kdy z Oděsy na lodích Ruské společnosti parní dopravy a obchodu a Černomořské flotily připlulo na Severní Kavkaz prvních 360 českých rodin. V letech 1870 až 1871 byli pak Češi usazováni v horách okolo Novorossijsku.

Čeští rolníci a řemeslníci se k emigraci do oblasti černomořského pobřeží vylidněného po Rusko-tureckých válkách rozhodli nejčastěji z ekonomických příčin, když hledali místo s lepšími životními podmínkami, než byly ty, které se jim nabízely v Českých zemích. České vesnice byly založeny v okolí Anapy, Gelendžiku, Tuapse, MajkopuV okolí Novorossijsku byly založeny vesnice Vladimírovka,Borisovka,Glegovka(Hlebovka,Chlebovka), Kirillovka (Kirilka),Mefodijevka (Metodijevka, Metodějka). Všechny tyto vesnice nesly jména nejstarších kanonizovaných svatých na Rusi.

Carská vláda nabízela přesídlencům řadu výhod, mezi nimiž bylo osvobození od daní a vojenské služby. V souladu se smlouvou uzavřenou mezi Ruskem a Rakouskem-Uherskem byla Čechůmvyčleněna půda vhodná k zemědělství. Díky svému úsilí a pracovitosti přistěhovalci brzy přivykli novým podmínkám zvykli a v mnohém si je dokonce dokázali přizpůsobit tak, aby jim lépe vyhovovaly. Příroda a klimatické podmínky nebyly tak rozdílné od těch, na které byli zvyklí ze svého původního domova……“

Hlavním úkolem setkání představitelů Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska bylo naladění přátelských vztahů mezi občanskými sdruženími, které mají mnoho společného kvůli netradičním místům jejich pobytu. Projednali možnosti společných mezinárodních akcí, prodiskutovali společný projekt výměnných dětských táborů v Čechách a v Rusku. Příští setkání naplánovali uskutečnit v ČR na konci října letošního roku.

Ataman Všekozáckého svazu, M.A. Dzyuba, a předsedkyně sdružení „Nazdar“, p. Zinajda M. Trenda, podepsali záměr k budoucí smlouvě o vzájemné spolupráci.

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 2.10.2012

Překlad:
Tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností
a sdělovacími prostředky
Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska
Irena Dzjubová, 10. 10. 2012