Po iniciativě Kozáků Všekozáckého Svazu, v den památky na zesnulé (na Radonicu), byl osvěcen kříž a odsloužena panichyda za oběti poválečných represí.

Kozáci Všekozáckého Svazu, 10. května 2016, položili květiny, k osvěcenému Kříži a památeční desce, obětem poválečných represí na Olšanech.

Článek se překládá. Přečtěte si jeho ruskou verzi.