“Nikdo kromě nás” – Den VDV v Čechách

Dne 4. srpna 2012 se delegace, Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska, zúčastnila akcí, na pozvání českého klubu vojenské historie „Kentaur“  k 15. výročí založení jejich sdružení.

Klub vojenské historie «Kentaur» se skládá pouze z občanů České republiky, kteří se zajímají o vojenskou historii. Klub je občanským, nepolitickým, sdružením. Členové klubu si zvolili pro zpodobnění historického dědictví tradice ruských výsadkových vojsk.

Na oslavu výroční akce členové klubu pozvali své partnery z Polska, Německa a Irska.

O Všekozáckém Svazu Českých zemí a Slovenska se členové klubu dozvěděli z reportáže TV „METROPOL“ a pozvali letos na svoji akci také kozáky.

Členové naší delegace byli příjemně překvapeni z toho, jak se účastníci soutěží snažili velet v ruštině, ač tímto jazykem nemluví.

O činnosti klubu se podrobněji můžete dozvědět na jejich webu: http://www.kvhkentaur.cz

Součástí programu byly soutěže v boji zblízka, sportovní orientace v terénu, horolezectví atd.

Předseda klubu pan Jiří Mikšovský pozval kozáky na střelnici. Po vyslechnutí poučení a splění nutných formalit, členové klubu nabídli hostům své zbraně pro vyzkoušení střelby.

Členové klubu ovládají své zbraně perfektně. Obzvlášť jsme byli překvapeni aktivními ženami v tomto klubu. Kozáci Svazu taktéž ve střelbě nezaostávali.

K večeru na závěr akce Ataman Všekozackého Svazu, vojskový staršina, M.A. Dzyuba, poděkoval členům KVH Kentaur za příjemně strávený den, předal dárky a udělil ceny vítězům soutěží.

Ataman Všekozáckého Svazu a předseda klubu Kentaur se domluvili v příštím roce připravit a provést společně akce v den výročí VDV. Vedoucí sportovního oddílu Všekozáckého Svazu, esaul V.L. Kuprejčik, má nad čím přemýšlet.

Slogany VSV:
“Statečnost, Odvaha, Čest”
“Jsme všude, kde čekají na vítězství”
“Čest a Vlast nad vše”
“Není nesplnitelných úkolů”
“Sobě Čest – Vlasti sláva”
“Silnější zvítězí”
“Spolehlivost vždy”
“Nátlak, Odvaha, Vítězství”
“Obětavost a profesionalita”
“Uč se vítězit”
“Tam kde jsme – je mír”
“Nikdo kromě nás”

Z celého srdce gratulujeme k svátku všem těm, kdo spojil svůj život s VDV.

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 20. 8. 2012

Překlad:
kozácký kandidát Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Jaroslav I. Nestrugin, 23. 8. 2012