Na Slovensku, kozáci uskutečnili ceremonii přibití vlajky BKS VSČzS k žerdi, kozáckou přísahu a volbu Atamana.

Kozáci Bratislavské Kozácké stanice Všekozáckého Svazu, 7. listopadu 2015, uskutečnili Kruh a další významné akce.

Článek se překládá.