Letopisy kozáctva, nová kniha KOZÁCI V CENTRÁLNÍ EVROPĚ

Díky našim kozákům J. Dolejšímu a I. Bondarenkovi, byla vydána nová kniha o kozáctvu. Prezentace se uskutečnila v Bratislavě, 10. prosince 2013.

Letopisy kozáctva – Kozáci v centrální Evropě – tak se nazývá dvojjazyčná rusko-česká kniha autorů J. Dolejšího a I. Bondarenka pod odbornou redakcí akademika MAK, kandidáta historických věd D. Klimova.

Kniha v rusko-českém vydání vyšla nákladem 1000 výtisků. V současné době je připravováno rusko-anglické vydání v nákladu 3000 exemplářů.

Prezentace knihy se uskutečnila 10.prosince nikoliv náhodou právě v Bratislavě, kam na sklonku roku 1921 dorazili z ostrova Lemnos první kozáci emigranti a kde se jim dostalo základní péče ze strany Československého Červeného kříže. Knihu představil jeden z autorů, náčelník historicko-memoriální služby Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, který již dříve ve svých statích připomněl roli, jakou hrála Bratislava jako brána do nového života kozáků v zahraničí.

Dějiny kozáků jsou popsány stránkami slávy, vítězství a obětavé služby Vlasti.

V knize J. Dolejšího a I. Bondarenka je na základě archivních dokumentů a výpovědí pamětníků popsán pobyt kozáků v centrální Evropě v průběhu několika staletí. Již v 18.století měli obyvatelé této části Evropy  bezprostřední možnost seznámit se poprvé s kozáky, prokazujícími neocenitelnou pomoc evropským monarchiím při řešení jejich vzájemných sporů a konfliktů té doby.

Kozáci v oněch vzdálených dobách, jak je v knize zdůrazněno, vzbuzovali v Evropanech údiv a poutali jejich zájem, neboť se s nimi nikdy před tím nesetkali a neměli o nich reálnou představu. Nicméně jejich chrabrost, šlechetnost a mužnost získaly jim navzdory předcházejícím falešným představám vážnost a respekt.

V knize je rovněž popisováno tragické a málo známé období vynucené kozácké emigrace, počínající osudovými peripetiemi Říjnové revoluce 1917 a pokračující následující krvavou občanskou válkou v Rusku. Z jednotlivých osudových fragmentů se tak skládá obraz života a existence kozáků v pro ně naprosto nezvyklé situaci.

Nezanedbatelná pozornost je v knize věnována období 2. světové války, nikoliv jen masové účasti kozáků v řadách Rudé armády, osvobozující Evropu od „moru XX.století“ – fašismu -, ale i  těm, kteří přešli na stranu nepřítele a podíleli se na jeho zločinech proti lidstkosti.

Význam popisovaného spočívá v tom, že sleduje spojitost a vzájemnou provázanost epoch a pokolení, zaznamenává též současnost, znovuzrození kozáckých tradic jak v součaných Čechách a na Slovensku, tak i v historické vlasti kozáků – v Rusku.

Ve druhé polovině ledna se uskuteční prezentace naší knihy, knihy o kozácích v Praze.

Autor:
Ataman
Všekozáckého Svazu Českých Zemí a Slovenska
Kozácký plukovník
Mikhail A. Dzyuba, 12. 12. 2013

Překlad:
zást. náčelníka historicko-memoriální služby
Josef J. Dolejší