Kozáci Všekozáckého Svazu Českých zemí a Slovenska (VSČzS), 19. ledna 2022, se aktivně zúčastnili Pravoslavného «Kreščenského koupání» v den svátku Zjevení Páně

Uchování Kozáckých tradic v Čechách a na Slovensku – Sváteční Bohoslužba v chrámu a koupáním v českém „Jordánu“

……………………………………….