Jednání na Velvyslanectví Ruské Federace v ČR

Delegace IV. světového kongresu kozáků uskutečnila, 12.října 2012, pracovní schůzku s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Ruské Federace v České republice, J.E. p. S. B. Kiselevem.

Schůzky se zúčastnili učastníci kongresu, představitelé kozáctva České republiky: Ataman Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, vojskový staršina M.A. Dzyuba.; zástupce Atamana esaul J.J. Dolejši, tajemnice Atamana pro komunikaci se státní správou, veřejností a sdělovacími prostředky, kozačka I.V. Dzjubová, rodový kozák A.N. Kelin, rodová kozačka historička A.P. Kopřivová.

Ze strany Velvyslanectví Ruské Federace v ČR byli přítomni: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské Federace – S.B. Kiselev, tiskový mluvčí V.V. Fedorov a 3.tajemník Velvyslanectví D.V. Šapovalenko.

Iniciátoři a organizátoři tohoto jednání přivítali učástniky IV světového kongresu kozáků v přátelské a pohostinné atmosféře

Rodový donský kozák A.N. Kelin, jako obvykle, se začal dělit o své dojmy z akce z kritické stránky na adresu organizátorů. Hlavní nelibosti byla v omezeném časovém prostoru pro prodiskutování a řešení naléhavých kozáckých témat. Dále podle něj byl kongres zbytečně pompézní a slavnostní, když je kolem tak mnoho neřešených otázek a problémů, a také chudoba a nezaměstnanost kozáků Donu. Sdělil také svůj názor o provokaci, údajně od českých kozáků. S vědomím, že časový prostor pro jednání je omezen, snažil se Alexej Nikolajevič naznačit Velvyslanci RF další problematická témata, týkající se nejen kozáctva. Bylo však vidět, že ač prožil nelehký život v zahraničí, byl tento kozák spokojený s tím, že měl tu čest a možnost se zúčastnit práce kozáckého kongresu a podívat se vlastníma očima na zemi svých předků.

Rodová kozačka, historička A.P. Kopřivová byla také roztrpčená nedostatkem času pro projednání oznámených témat u kulatých stolů kongresu kozáků. Přiznala, že se poprvé zúčastnila takové akce, která je spojená s takovým širokým záběrem projednávání problémů kozáctva. Anastasie Pavlovna vyzdvihla na tomto jednání naléhavý problém, a tím je, ničení ruské části Olšanského hřbitova, kde jsou pohřbeni předci emigrantů-vyhnanců.

Delegáti – představitelé Všekozáckého svazu se také podělili o své dojmy z IV. světového kongresu kozáků.

Kozačka Dzjubová, během své účasti u kulatého stolu, kde se projednávaly otázky kadetského kozáckého vzdělání, „protlačila“ vnesení 2 bodů do rezoluce kongresu: uskutečnění Mezinárodních dětských kozáckých táborů v zahraničí, včetně České republiky a otevření kozáckých tříd při ruských školách v zahraničí.

Zástupce Atamana J.J. Dolejší se přiznal, že se do současné chvíle nemůže probrat z toho co na Donu viděl a zažil. Josef Josefovič se zabývá vojenskou historií více než 30 let, včetně kozácké. V Rusku viděl svýma očima to, o čem mnohokrát četl pouze v archivech. Viděl Don „baťušku“, měl možnost se umýt v řece, která je svatým místem pro každého kozáka. Doktor Dolejší začal psát novou knihu o historií kozáctva spojenou s Českými zeměmi od 17. století do současnosti a plánuje ji dokončit ke konci příštího roku.

Ataman M.A. Dzyuba poděkoval Vševeliké vojsko Donské, MZV Ruska, velvyslanectví RF v ČR za pozvání a organizaci tohoto kozáckého kongresu. Daňové poplatníky Ruska za poskytnutou finanční pomoc, které dovolila přítomnost takového množství delegátů v hlavním městě světového kozáctva – Novočerkassku. Vojskový staršina, se také krátce podělil se svými dojmy z kongresu. Ukázal zaměstnancům Velvyslanectví RF pamětní stuhu na prapor, kterou Všekozáckému svazu Českých zemí a Slovenska předal kozácký generál V.P. Vodolacký,  během plenárního zasedání při podepsání smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci v VVD. Podělil se s úspěchem na tematickém stole ekonomického rozvoje kozáctva, na kterém se podařilo dosáhnout vnesení významného bodu do rezoluce kongresu – provedení mezinárodní kozácké ekonomické konference v Praze v období vzpomínkových akcí 200. výročí bitvy pod Chlumcem 1813. Informoval o plánech na vytvoření historického kozáckého muzea v Praze a požádal o pomoc Velvyslanectví RF v Čechách při hledání a poskytnutí prostor pro toto muzeum z fondu státního majetku RF v Čechách.

Velvyslanec Ruské Federace S.B. Kiselev ve svém vystoupení zdůraznil roli kozáctva ve formování Ruského státu, pohovořil o pokračujících krocích ruské vlády pro znovuzrození všech sfér života ruského kozáctva. Podtrhnul zájem a široký potenciál ruského kozáctva při spolupráci se zahraničním kozáctvem. Velvyslanec věnoval pozornost možnostem prohloubení vzájemných vztahů společenských organizací při plnění cílů stojících před nimi.

J.E. Sergej Borisovič se přiznal členům delegace, že je pro něj osobně osud kozáctva důležitý, protože jeho babička byla rodová kozačka a on doufá, že i v jeho žilách teče kozácká krev.

Delegáti kongresu z Česka jsou vděčni pracovníkům velvyslanectví RF za přátelské setkání a blahopřejí velvyslanci RF Sergeji Borisovičovi Kiselevovi k jeho blížícím se 65. narozeninám všechno nejlepší.

Další informace si prohlédněte zde:

http://www.czech.mid.ru/press-rel/rcz-soot_15.htm 

Autor:
Ataman Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Vojskový staršina
Mikhail A. Dzyuba, 15.10.2012

Překlad:
kozácký kandidát Všekozáckého Svazu
Českých zemí a Slovenska
Jaroslav Nestrugin