2012

PŘESTANOV – CHLUMEC 1813 – 2013

 

  Návštívili jsme ruskou, rakouskou, pruskou a francouzskou krví zbrocená místa v deštivém odpoledni dne 15.dubna. Tichou modlitbou jsme vzpomenuli zejména památky 15 000 vojáků ve společném hrobě u Přestanova a hrdinných ruských vojáků u nádherného památníku v témže místě.